Najwięcej obrażeń odnoszą uczestnicy ruchu drogowego. Kierowcy, pasażerowie, piesi, motocykliści, rowerzyści często nie ze swojej winy są poszkodowanymi. Każdemu poszkodowanemu gwarantujemy najwyższe należne odszkodowanie powypadkowe a także  sumę potrzebną do naprawy pojazdu lub zwrot jego równowartości gdy naprawa jest nieopłacalna.

Wypadki w pracy, rolnictwie, błędy medyczne, do których dochodzi, rodzą często poważne problemy zdrowotne i finansowe. Osoby poszkodowane mają prawo do uzyskania odszkodowania, w niektórych przypadkach do renty, ale zawsze powinny otrzymać zwrot kosztów leczenia. 

Chętnie pomożemy Ci w tych chwilach, abyś uzyskał należne Ci odszkodowanie.

Bezpłatnie przeanlizujemy sprawę.

Szkody komunikacyjne

Dla kogo odszkodowanie ?

O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, które go nie spowodowały. W przypadku śmierci w wypadku samochodowym odszkodowanie lub zadośćuczynienie należy się najbliższej rodzinie.

Wywłaszczenia

Dla kogo odszkodowanie ?

Za nieruchomość wywłaszczoną, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, właściciel nieruchomości musi otrzymać słuszne odszkodowanie.

Wypadki w pracy

Dla kogo odszkodowanie ?

O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby poszkodowane podczas wykonywania obowiązków w pracy, jeżeli wypadek powstał z powodu niezapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków.

Oszustwa/niewykonanie umów

Dla kogo odszkodowanie ?

Każdy kto został oszukany, poniósł szkodę lub doznał innej straty, może domagać się tak odszkodowania jak i zadośćuczynienia.

Błędy medyczne

Dla kogo odszkodowanie ?

O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które w wyniku błędu medycznego doznały uszczerbku na zdrowiu lub których schorzenie nie zostało poprawnie rozpoznane.

Wypadki w rolnictwie

Dla kogo odszkodowanie ?

Odszkodowanie za wypadki w rolnictwie przyznawane są osobom, które uległy wypadkowi w związku z pracą wykonywaną w gospodarstwie rolnym.

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami