Jeżeli uległeś wypadkowi, który utrudnia Ci poruszanie się, mówienie czy inne funkcje życiowe lub przez który nie możesz pracować, należy Ci się renta. Podobnie jeżeli straciłeś bliską osobę, która była jedynym żywicielem rodziny.

Pomożemy Ci należną rentę uzyskać w najwyższym wymiarze. Dopilnujemy zwrotu kosztów leczenia.

Szkody komunikacyjne

Dla kogo odszkodowanie ?

O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, które go nie spowodowały. W przypadku śmierci w wypadku samochodowym odszkodowanie lub zadośćuczynienie należy się najbliższej rodzinie.

Wypadki w rolnictwie

Dla kogo odszkodowanie ?

Odszkodowanie za wypadki w rolnictwie przyznawane są osobom, które uległy wypadkowi w związku z pracą wykonywaną w gospodarstwie rolnym.

Wypadki w pracy

Dla kogo odszkodowanie ?

O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby poszkodowane podczas wykonywania obowiązków w pracy, jeżeli wypadek powstał z powodu niezapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków.

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami